Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Aalsmeer

Aalsmeer

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie59,0%
CWoonomgeving56,3%
DVeiligheid58,8%
EOnderwijs56,7%
FGezondheid63,7%
GKunst en cultuur44,1%
HEconomische participatie59,4%
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie59,0%
CWoonomgeving56,3%
DVeiligheid58,8%
EOnderwijs56,7%
FGezondheid63,7%
GKunst en cultuur44,1%
HEconomische participatie59,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,3%
BWater34,0%
CAfval en grondstoffen42,5%
DEnergie29,9%
ENatuur en landschap33,9%
FHinder en calamiteiten39,5%
GLucht54,1%
ABodem60,3%
BWater34,0%
CAfval en grondstoffen42,5%
DEnergie29,9%
ENatuur en landschap33,9%
FHinder en calamiteiten39,5%
GLucht54,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,3%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
EKennis29,7%
AConcurrentievermogen59,3%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
EKennis29,7%