Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Amstelveen

Amstelveen

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,9%
BPolitieke participatie57,6%
CWoonomgeving58,3%
DVeiligheid57,9%
EOnderwijs59,1%
FGezondheid67,8%
GKunst en cultuur43,3%
HEconomische participatie48,1%
AMaatschappelijke participatie40,9%
BPolitieke participatie57,6%
CWoonomgeving58,3%
DVeiligheid57,9%
EOnderwijs59,1%
FGezondheid67,8%
GKunst en cultuur43,3%
HEconomische participatie48,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,9%
BWater38,3%
CAfval en grondstoffen35,3%
DEnergie43,4%
ENatuur en landschap55,3%
FHinder en calamiteiten40,2%
GLucht65,2%
ABodem54,9%
BWater38,3%
CAfval en grondstoffen35,3%
DEnergie43,4%
ENatuur en landschap55,3%
FHinder en calamiteiten40,2%
GLucht65,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,8%
BArbeid58,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,3%
EKennis57,3%
AConcurrentievermogen59,8%
BArbeid58,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,3%
EKennis57,3%