Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Bergen (NH.)

Bergen (NH.)

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,0%
BPolitieke participatie53,4%
CWoonomgeving56,4%
DVeiligheid63,7%
EOnderwijs49,5%
FGezondheid63,4%
GKunst en cultuur59,0%
HEconomische participatie62,1%
AMaatschappelijke participatie55,0%
BPolitieke participatie53,4%
CWoonomgeving56,4%
DVeiligheid63,7%
EOnderwijs49,5%
FGezondheid63,4%
GKunst en cultuur59,0%
HEconomische participatie62,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,9%
BWater27,9%
CAfval en grondstoffen37,2%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap66,1%
FHinder en calamiteiten67,1%
GLucht68,1%
ABodem75,9%
BWater27,9%
CAfval en grondstoffen37,2%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap66,1%
FHinder en calamiteiten67,1%
GLucht68,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,5%
BArbeid38,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
EKennis35,7%
AConcurrentievermogen38,5%
BArbeid38,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
EKennis35,7%