Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Beverwijk

Beverwijk

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,4%
BPolitieke participatie45,0%
CWoonomgeving62,7%
DVeiligheid32,5%
EOnderwijs47,7%
FGezondheid52,8%
GKunst en cultuur43,4%
HEconomische participatie33,0%
AMaatschappelijke participatie47,4%
BPolitieke participatie45,0%
CWoonomgeving62,7%
DVeiligheid32,5%
EOnderwijs47,7%
FGezondheid52,8%
GKunst en cultuur43,4%
HEconomische participatie33,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,5%
BWater25,8%
CAfval en grondstoffen26,9%
DEnergie42,3%
ENatuur en landschap57,0%
FHinder en calamiteiten41,3%
GLucht50,3%
ABodem50,5%
BWater25,8%
CAfval en grondstoffen26,9%
DEnergie42,3%
ENatuur en landschap57,0%
FHinder en calamiteiten41,3%
GLucht50,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,4%
BArbeid46,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,7%
EKennis39,9%
AConcurrentievermogen38,4%
BArbeid46,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,7%
EKennis39,9%