Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Blaricum

Blaricum

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,2%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid54,8%
EOnderwijs56,2%
FGezondheid59,0%
GKunst en cultuur64,9%
HEconomische participatie58,9%
AMaatschappelijke participatie47,2%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid54,8%
EOnderwijs56,2%
FGezondheid59,0%
GKunst en cultuur64,9%
HEconomische participatie58,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,6%
BWater41,0%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie34,2%
ENatuur en landschap70,1%
FHinder en calamiteiten66,9%
GLucht60,4%
ABodem68,6%
BWater41,0%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie34,2%
ENatuur en landschap70,1%
FHinder en calamiteiten66,9%
GLucht60,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,2%
BArbeid40,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,0%
EKennis41,2%
AConcurrentievermogen38,2%
BArbeid40,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,0%
EKennis41,2%