Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Castricum

Castricum

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie54,8%
CWoonomgeving65,3%
DVeiligheid61,8%
EOnderwijs61,6%
FGezondheid65,9%
GKunst en cultuur35,3%
HEconomische participatie67,4%
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie54,8%
CWoonomgeving65,3%
DVeiligheid61,8%
EOnderwijs61,6%
FGezondheid65,9%
GKunst en cultuur35,3%
HEconomische participatie67,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,9%
BWater32,3%
CAfval en grondstoffen37,3%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap73,9%
FHinder en calamiteiten65,7%
GLucht65,8%
ABodem66,9%
BWater32,3%
CAfval en grondstoffen37,3%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap73,9%
FHinder en calamiteiten65,7%
GLucht65,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,7%
BArbeid46,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis47,5%
AConcurrentievermogen38,7%
BArbeid46,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis47,5%