Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Diemen

Diemen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie33,3%
BPolitieke participatie55,7%
CWoonomgeving61,2%
DVeiligheid40,4%
EOnderwijs47,2%
FGezondheid62,9%
GKunst en cultuur34,9%
HEconomische participatie36,9%
AMaatschappelijke participatie33,3%
BPolitieke participatie55,7%
CWoonomgeving61,2%
DVeiligheid40,4%
EOnderwijs47,2%
FGezondheid62,9%
GKunst en cultuur34,9%
HEconomische participatie36,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,6%
BWater39,0%
CAfval en grondstoffen30,8%
DEnergie47,6%
ENatuur en landschap72,7%
FHinder en calamiteiten49,0%
GLucht51,8%
ABodem47,6%
BWater39,0%
CAfval en grondstoffen30,8%
DEnergie47,6%
ENatuur en landschap72,7%
FHinder en calamiteiten49,0%
GLucht51,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen65,4%
BArbeid62,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid63,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,5%
EKennis54,5%
AConcurrentievermogen65,4%
BArbeid62,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid63,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,5%
EKennis54,5%