Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Edam-Volendam

Edam-Volendam

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie62,9%
CWoonomgeving55,2%
DVeiligheid72,3%
EOnderwijs50,8%
FGezondheid63,3%
GKunst en cultuur48,4%
HEconomische participatie70,3%
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie62,9%
CWoonomgeving55,2%
DVeiligheid72,3%
EOnderwijs50,8%
FGezondheid63,3%
GKunst en cultuur48,4%
HEconomische participatie70,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,7%
BWater36,3%
CAfval en grondstoffen29,0%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap42,1%
FHinder en calamiteiten70,9%
GLucht67,9%
ABodem67,7%
BWater36,3%
CAfval en grondstoffen29,0%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap42,1%
FHinder en calamiteiten70,9%
GLucht67,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,7%
BArbeid51,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,6%
EKennis28,1%
AConcurrentievermogen49,7%
BArbeid51,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,6%
EKennis28,1%