Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Enkhuizen

Enkhuizen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,8%
BPolitieke participatie47,6%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid47,3%
EOnderwijs45,4%
FGezondheid59,5%
GKunst en cultuur57,5%
HEconomische participatie37,1%
AMaatschappelijke participatie45,8%
BPolitieke participatie47,6%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid47,3%
EOnderwijs45,4%
FGezondheid59,5%
GKunst en cultuur57,5%
HEconomische participatie37,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,2%
BWater37,0%
CAfval en grondstoffen32,7%
DEnergie41,0%
ENatuur en landschap43,1%
FHinder en calamiteiten64,7%
GLucht62,4%
ABodem63,2%
BWater37,0%
CAfval en grondstoffen32,7%
DEnergie41,0%
ENatuur en landschap43,1%
FHinder en calamiteiten64,7%
GLucht62,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid40,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
EKennis47,5%
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid40,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
EKennis47,5%