Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Haarlem

Haarlem

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving53,6%
DVeiligheid31,3%
EOnderwijs57,7%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur76,0%
HEconomische participatie32,3%
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving53,6%
DVeiligheid31,3%
EOnderwijs57,7%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur76,0%
HEconomische participatie32,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,4%
BWater39,0%
CAfval en grondstoffen31,1%
DEnergie46,7%
ENatuur en landschap63,7%
FHinder en calamiteiten32,3%
GLucht69,0%
ABodem44,4%
BWater39,0%
CAfval en grondstoffen31,1%
DEnergie46,7%
ENatuur en landschap63,7%
FHinder en calamiteiten32,3%
GLucht69,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,3%
BArbeid48,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,7%
EKennis63,4%
AConcurrentievermogen41,3%
BArbeid48,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,7%
EKennis63,4%