Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Heemskerk

Heemskerk

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,3%
BPolitieke participatie48,3%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid57,0%
EOnderwijs53,2%
FGezondheid60,1%
GKunst en cultuur34,3%
HEconomische participatie40,8%
AMaatschappelijke participatie49,3%
BPolitieke participatie48,3%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid57,0%
EOnderwijs53,2%
FGezondheid60,1%
GKunst en cultuur34,3%
HEconomische participatie40,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,9%
BWater25,7%
CAfval en grondstoffen29,6%
DEnergie48,0%
ENatuur en landschap76,1%
FHinder en calamiteiten54,1%
GLucht67,3%
ABodem57,9%
BWater25,7%
CAfval en grondstoffen29,6%
DEnergie48,0%
ENatuur en landschap76,1%
FHinder en calamiteiten54,1%
GLucht67,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen39,7%
BArbeid42,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
EKennis30,3%
AConcurrentievermogen39,7%
BArbeid42,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
EKennis30,3%