Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Heerhugowaard

Heerhugowaard

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie47,3%
CWoonomgeving67,9%
DVeiligheid36,6%
EOnderwijs51,7%
FGezondheid63,0%
GKunst en cultuur30,0%
HEconomische participatie47,4%
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie47,3%
CWoonomgeving67,9%
DVeiligheid36,6%
EOnderwijs51,7%
FGezondheid63,0%
GKunst en cultuur30,0%
HEconomische participatie47,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,1%
BWater36,0%
CAfval en grondstoffen29,2%
DEnergie46,7%
ENatuur en landschap38,8%
FHinder en calamiteiten48,2%
GLucht67,3%
ABodem61,1%
BWater36,0%
CAfval en grondstoffen29,2%
DEnergie46,7%
ENatuur en landschap38,8%
FHinder en calamiteiten48,2%
GLucht67,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,4%
BArbeid48,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,9%
EKennis42,5%
AConcurrentievermogen43,4%
BArbeid48,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,9%
EKennis42,5%