Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Heiloo

Heiloo

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,0%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving68,9%
DVeiligheid60,8%
EOnderwijs69,0%
FGezondheid65,7%
GKunst en cultuur40,9%
HEconomische participatie61,2%
AMaatschappelijke participatie55,0%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving68,9%
DVeiligheid60,8%
EOnderwijs69,0%
FGezondheid65,7%
GKunst en cultuur40,9%
HEconomische participatie61,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,3%
BWater33,9%
CAfval en grondstoffen46,7%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap63,7%
FHinder en calamiteiten51,3%
GLucht68,6%
ABodem65,3%
BWater33,9%
CAfval en grondstoffen46,7%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap63,7%
FHinder en calamiteiten51,3%
GLucht68,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,2%
BArbeid41,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis44,3%
AConcurrentievermogen38,2%
BArbeid41,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis44,3%