Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Den Helder

Den Helder

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,6%
BPolitieke participatie43,6%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid34,9%
EOnderwijs40,7%
FGezondheid44,9%
GKunst en cultuur37,1%
HEconomische participatie32,1%
AMaatschappelijke participatie43,6%
BPolitieke participatie43,6%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid34,9%
EOnderwijs40,7%
FGezondheid44,9%
GKunst en cultuur37,1%
HEconomische participatie32,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,3%
BWater27,8%
CAfval en grondstoffen27,9%
DEnergie45,2%
ENatuur en landschap62,1%
FHinder en calamiteiten53,9%
GLucht60,3%
ABodem54,3%
BWater27,8%
CAfval en grondstoffen27,9%
DEnergie45,2%
ENatuur en landschap62,1%
FHinder en calamiteiten53,9%
GLucht60,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,7%
BArbeid40,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
EKennis21,1%
AConcurrentievermogen44,7%
BArbeid40,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
EKennis21,1%