Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hilversum

Hilversum

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,8%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving55,8%
DVeiligheid40,8%
EOnderwijs56,5%
FGezondheid56,1%
GKunst en cultuur67,6%
HEconomische participatie32,6%
AMaatschappelijke participatie37,8%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving55,8%
DVeiligheid40,8%
EOnderwijs56,5%
FGezondheid56,1%
GKunst en cultuur67,6%
HEconomische participatie32,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem36,6%
BWater54,3%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap71,2%
FHinder en calamiteiten55,2%
GLucht67,5%
ABodem36,6%
BWater54,3%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap71,2%
FHinder en calamiteiten55,2%
GLucht67,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden22,3%
EKennis62,7%
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden22,3%
EKennis62,7%