Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hoorn

Hoorn

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie47,4%
CWoonomgeving56,6%
DVeiligheid35,5%
EOnderwijs53,6%
FGezondheid57,0%
GKunst en cultuur64,1%
HEconomische participatie32,6%
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie47,4%
CWoonomgeving56,6%
DVeiligheid35,5%
EOnderwijs53,6%
FGezondheid57,0%
GKunst en cultuur64,1%
HEconomische participatie32,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,4%
BWater42,4%
CAfval en grondstoffen41,0%
DEnergie50,0%
ENatuur en landschap37,0%
FHinder en calamiteiten48,5%
GLucht71,1%
ABodem57,4%
BWater42,4%
CAfval en grondstoffen41,0%
DEnergie50,0%
ENatuur en landschap37,0%
FHinder en calamiteiten48,5%
GLucht71,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,3%
BArbeid42,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,9%
EKennis37,5%
AConcurrentievermogen42,3%
BArbeid42,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,9%
EKennis37,5%