Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Landsmeer

Landsmeer

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie63,0%
CWoonomgeving69,7%
DVeiligheid56,4%
EOnderwijs47,8%
FGezondheid61,0%
GKunst en cultuur31,3%
HEconomische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie63,0%
CWoonomgeving69,7%
DVeiligheid56,4%
EOnderwijs47,8%
FGezondheid61,0%
GKunst en cultuur31,3%
HEconomische participatie59,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,5%
BWater37,8%
CAfval en grondstoffen31,1%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap64,3%
FHinder en calamiteiten57,8%
GLucht65,6%
ABodem80,5%
BWater37,8%
CAfval en grondstoffen31,1%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap64,3%
FHinder en calamiteiten57,8%
GLucht65,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,9%
BArbeid44,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,2%
EKennis60,0%
AConcurrentievermogen51,9%
BArbeid44,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,2%
EKennis60,0%