Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Langedijk

Langedijk

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving59,1%
DVeiligheid55,1%
EOnderwijs57,3%
FGezondheid69,6%
GKunst en cultuur40,8%
HEconomische participatie60,1%
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving59,1%
DVeiligheid55,1%
EOnderwijs57,3%
FGezondheid69,6%
GKunst en cultuur40,8%
HEconomische participatie60,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,5%
BWater37,3%
CAfval en grondstoffen34,4%
DEnergie40,2%
ENatuur en landschap40,6%
FHinder en calamiteiten50,3%
GLucht67,7%
ABodem63,5%
BWater37,3%
CAfval en grondstoffen34,4%
DEnergie40,2%
ENatuur en landschap40,6%
FHinder en calamiteiten50,3%
GLucht67,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,6%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
EKennis41,8%
AConcurrentievermogen42,6%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
EKennis41,8%