Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Medemblik

Medemblik

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,0%
BPolitieke participatie48,7%
CWoonomgeving63,3%
DVeiligheid57,5%
EOnderwijs53,7%
FGezondheid59,9%
GKunst en cultuur43,9%
HEconomische participatie56,3%
AMaatschappelijke participatie53,0%
BPolitieke participatie48,7%
CWoonomgeving63,3%
DVeiligheid57,5%
EOnderwijs53,7%
FGezondheid59,9%
GKunst en cultuur43,9%
HEconomische participatie56,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,1%
BWater40,4%
CAfval en grondstoffen43,2%
DEnergie31,6%
ENatuur en landschap21,8%
FHinder en calamiteiten69,1%
GLucht51,1%
ABodem70,1%
BWater40,4%
CAfval en grondstoffen43,2%
DEnergie31,6%
ENatuur en landschap21,8%
FHinder en calamiteiten69,1%
GLucht51,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,0%
BArbeid46,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,0%
EKennis31,5%
AConcurrentievermogen53,0%
BArbeid46,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,0%
EKennis31,5%