Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oostzaan

Oostzaan

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie60,3%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid44,5%
EOnderwijs49,5%
FGezondheid64,9%
GKunst en cultuur30,3%
HEconomische participatie62,0%
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie60,3%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid44,5%
EOnderwijs49,5%
FGezondheid64,9%
GKunst en cultuur30,3%
HEconomische participatie62,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,2%
BWater42,9%
CAfval en grondstoffen39,3%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap61,1%
FHinder en calamiteiten64,3%
GLucht56,3%
ABodem64,2%
BWater42,9%
CAfval en grondstoffen39,3%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap61,1%
FHinder en calamiteiten64,3%
GLucht56,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,6%
BArbeid47,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
EKennis45,1%
AConcurrentievermogen62,6%
BArbeid47,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
EKennis45,1%