Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Ouder-Amstel

Ouder-Amstel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie62,1%
CWoonomgeving63,9%
DVeiligheid37,7%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid65,2%
GKunst en cultuur47,3%
HEconomische participatie50,6%
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie62,1%
CWoonomgeving63,9%
DVeiligheid37,7%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid65,2%
GKunst en cultuur47,3%
HEconomische participatie50,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,2%
BWater35,3%
CAfval en grondstoffen34,5%
DEnergie42,9%
ENatuur en landschap55,0%
FHinder en calamiteiten47,1%
GLucht38,5%
ABodem57,2%
BWater35,3%
CAfval en grondstoffen34,5%
DEnergie42,9%
ENatuur en landschap55,0%
FHinder en calamiteiten47,1%
GLucht38,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen67,9%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden35,5%
EKennis58,3%
AConcurrentievermogen67,9%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden35,5%
EKennis58,3%