Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Purmerend

Purmerend

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,2%
BPolitieke participatie39,8%
CWoonomgeving56,4%
DVeiligheid50,7%
EOnderwijs42,9%
FGezondheid50,0%
GKunst en cultuur38,1%
HEconomische participatie33,7%
AMaatschappelijke participatie34,2%
BPolitieke participatie39,8%
CWoonomgeving56,4%
DVeiligheid50,7%
EOnderwijs42,9%
FGezondheid50,0%
GKunst en cultuur38,1%
HEconomische participatie33,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,7%
BWater36,3%
CAfval en grondstoffen32,4%
DEnergie57,4%
ENatuur en landschap55,5%
FHinder en calamiteiten44,3%
GLucht73,0%
ABodem57,7%
BWater36,3%
CAfval en grondstoffen32,4%
DEnergie57,4%
ENatuur en landschap55,5%
FHinder en calamiteiten44,3%
GLucht73,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,5%
BArbeid39,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,4%
EKennis43,7%
AConcurrentievermogen58,5%
BArbeid39,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,4%
EKennis43,7%