Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Schagen

Schagen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,1%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving56,4%
DVeiligheid51,8%
EOnderwijs53,5%
FGezondheid64,8%
GKunst en cultuur30,4%
HEconomische participatie57,1%
AMaatschappelijke participatie50,1%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving56,4%
DVeiligheid51,8%
EOnderwijs53,5%
FGezondheid64,8%
GKunst en cultuur30,4%
HEconomische participatie57,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,5%
BWater27,3%
CAfval en grondstoffen46,7%
DEnergie37,6%
ENatuur en landschap37,7%
FHinder en calamiteiten72,1%
GLucht56,1%
ABodem77,5%
BWater27,3%
CAfval en grondstoffen46,7%
DEnergie37,6%
ENatuur en landschap37,7%
FHinder en calamiteiten72,1%
GLucht56,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid47,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,7%
EKennis54,4%
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid47,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,7%
EKennis54,4%