Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Texel

Texel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,2%
BPolitieke participatie54,8%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid54,3%
EOnderwijs42,9%
FGezondheid54,9%
GKunst en cultuur63,0%
HEconomische participatie66,4%
AMaatschappelijke participatie47,2%
BPolitieke participatie54,8%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid54,3%
EOnderwijs42,9%
FGezondheid54,9%
GKunst en cultuur63,0%
HEconomische participatie66,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem87,1%
BWater41,9%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie29,6%
ENatuur en landschap51,5%
FHinder en calamiteiten86,9%
GLucht49,0%
ABodem87,1%
BWater41,9%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie29,6%
ENatuur en landschap51,5%
FHinder en calamiteiten86,9%
GLucht49,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid26,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,6%
EKennis41,8%
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid26,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,6%
EKennis41,8%