Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Uitgeest

Uitgeest

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving63,7%
DVeiligheid52,1%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid69,8%
GKunst en cultuur37,5%
HEconomische participatie65,9%
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving63,7%
DVeiligheid52,1%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid69,8%
GKunst en cultuur37,5%
HEconomische participatie65,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,2%
BWater33,8%
CAfval en grondstoffen32,4%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap52,1%
FHinder en calamiteiten55,9%
GLucht50,9%
ABodem68,2%
BWater33,8%
CAfval en grondstoffen32,4%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap52,1%
FHinder en calamiteiten55,9%
GLucht50,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen36,3%
BArbeid50,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,4%
EKennis44,5%
AConcurrentievermogen36,3%
BArbeid50,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,4%
EKennis44,5%