Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Velsen

Velsen

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie48,7%
CWoonomgeving54,5%
DVeiligheid40,5%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid54,3%
GKunst en cultuur45,7%
HEconomische participatie38,2%
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie48,7%
CWoonomgeving54,5%
DVeiligheid40,5%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid54,3%
GKunst en cultuur45,7%
HEconomische participatie38,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,2%
BWater34,2%
CAfval en grondstoffen28,2%
DEnergie33,4%
ENatuur en landschap68,2%
FHinder en calamiteiten32,9%
GLucht32,1%
ABodem51,2%
BWater34,2%
CAfval en grondstoffen28,2%
DEnergie33,4%
ENatuur en landschap68,2%
FHinder en calamiteiten32,9%
GLucht32,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,2%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,4%
EKennis48,2%
AConcurrentievermogen55,2%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,4%
EKennis48,2%