Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Weesp

Weesp

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,7%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving59,5%
DVeiligheid58,8%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid58,6%
GKunst en cultuur70,9%
HEconomische participatie34,3%
AMaatschappelijke participatie44,7%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving59,5%
DVeiligheid58,8%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid58,6%
GKunst en cultuur70,9%
HEconomische participatie34,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,4%
BWater38,9%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap57,2%
FHinder en calamiteiten45,4%
GLucht61,9%
ABodem53,4%
BWater38,9%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap57,2%
FHinder en calamiteiten45,4%
GLucht61,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,3%
BArbeid44,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,5%
EKennis63,9%
AConcurrentievermogen41,3%
BArbeid44,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,5%
EKennis63,9%