Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie51,3%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid51,8%
EOnderwijs50,3%
FGezondheid57,4%
GKunst en cultuur35,1%
HEconomische participatie47,8%
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie51,3%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid51,8%
EOnderwijs50,3%
FGezondheid57,4%
GKunst en cultuur35,1%
HEconomische participatie47,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,9%
BWater33,1%
CAfval en grondstoffen32,9%
DEnergie47,2%
ENatuur en landschap30,8%
FHinder en calamiteiten43,7%
GLucht64,9%
ABodem42,9%
BWater33,1%
CAfval en grondstoffen32,9%
DEnergie47,2%
ENatuur en landschap30,8%
FHinder en calamiteiten43,7%
GLucht64,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,0%
BArbeid51,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,8%
EKennis45,8%
AConcurrentievermogen45,0%
BArbeid51,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,8%
EKennis45,8%