Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Barendrecht

Barendrecht

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,0%
BPolitieke participatie48,1%
CWoonomgeving57,2%
DVeiligheid53,1%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid61,0%
GKunst en cultuur27,6%
HEconomische participatie56,1%
AMaatschappelijke participatie32,0%
BPolitieke participatie48,1%
CWoonomgeving57,2%
DVeiligheid53,1%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid61,0%
GKunst en cultuur27,6%
HEconomische participatie56,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,3%
BWater42,6%
CAfval en grondstoffen23,8%
DEnergie46,2%
ENatuur en landschap46,6%
FHinder en calamiteiten49,3%
GLucht55,2%
ABodem53,3%
BWater42,6%
CAfval en grondstoffen23,8%
DEnergie46,2%
ENatuur en landschap46,6%
FHinder en calamiteiten49,3%
GLucht55,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,0%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,2%
EKennis46,2%
AConcurrentievermogen56,0%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,2%
EKennis46,2%