Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Drechterland

Drechterland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie50,0%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid63,4%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid66,0%
GKunst en cultuur32,5%
HEconomische participatie64,5%
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie50,0%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid63,4%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid66,0%
GKunst en cultuur32,5%
HEconomische participatie64,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,2%
BWater41,6%
CAfval en grondstoffen47,4%
DEnergie31,7%
ENatuur en landschap21,2%
FHinder en calamiteiten80,5%
GLucht61,8%
ABodem73,2%
BWater41,6%
CAfval en grondstoffen47,4%
DEnergie31,7%
ENatuur en landschap21,2%
FHinder en calamiteiten80,5%
GLucht61,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,6%
BArbeid47,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
EKennis36,9%
AConcurrentievermogen44,6%
BArbeid47,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
EKennis36,9%