Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Brielle

Brielle

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,0%
BPolitieke participatie46,4%
CWoonomgeving49,4%
DVeiligheid53,4%
EOnderwijs56,3%
FGezondheid51,5%
GKunst en cultuur51,5%
HEconomische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie32,0%
BPolitieke participatie46,4%
CWoonomgeving49,4%
DVeiligheid53,4%
EOnderwijs56,3%
FGezondheid51,5%
GKunst en cultuur51,5%
HEconomische participatie50,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,5%
BWater26,6%
CAfval en grondstoffen27,0%
DEnergie27,0%
ENatuur en landschap31,5%
FHinder en calamiteiten43,1%
GLucht58,9%
ABodem69,5%
BWater26,6%
CAfval en grondstoffen27,0%
DEnergie27,0%
ENatuur en landschap31,5%
FHinder en calamiteiten43,1%
GLucht58,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,3%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
EKennis39,9%
AConcurrentievermogen53,3%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
EKennis39,9%