Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,4%
BPolitieke participatie43,4%
CWoonomgeving48,1%
DVeiligheid38,6%
EOnderwijs44,1%
FGezondheid47,7%
GKunst en cultuur29,0%
HEconomische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie32,4%
BPolitieke participatie43,4%
CWoonomgeving48,1%
DVeiligheid38,6%
EOnderwijs44,1%
FGezondheid47,7%
GKunst en cultuur29,0%
HEconomische participatie27,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,0%
BWater42,6%
CAfval en grondstoffen25,3%
DEnergie57,1%
ENatuur en landschap39,3%
FHinder en calamiteiten40,2%
GLucht66,0%
ABodem55,0%
BWater42,6%
CAfval en grondstoffen25,3%
DEnergie57,1%
ENatuur en landschap39,3%
FHinder en calamiteiten40,2%
GLucht66,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,6%
BArbeid47,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,6%
EKennis49,1%
AConcurrentievermogen54,6%
BArbeid47,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,6%
EKennis49,1%