Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Delft

Delft

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,6%
BPolitieke participatie56,1%
CWoonomgeving59,7%
DVeiligheid38,7%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid62,2%
GKunst en cultuur71,7%
HEconomische participatie32,2%
AMaatschappelijke participatie35,6%
BPolitieke participatie56,1%
CWoonomgeving59,7%
DVeiligheid38,7%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid62,2%
GKunst en cultuur71,7%
HEconomische participatie32,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,8%
BWater31,1%
CAfval en grondstoffen36,5%
DEnergie44,7%
ENatuur en landschap64,2%
FHinder en calamiteiten31,4%
GLucht63,6%
ABodem43,8%
BWater31,1%
CAfval en grondstoffen36,5%
DEnergie44,7%
ENatuur en landschap64,2%
FHinder en calamiteiten31,4%
GLucht63,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,9%
BArbeid55,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid61,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,0%
EKennis72,8%
AConcurrentievermogen61,9%
BArbeid55,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid61,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,0%
EKennis72,8%