Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Dordrecht

Dordrecht

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,3%
BPolitieke participatie46,1%
CWoonomgeving47,5%
DVeiligheid27,5%
EOnderwijs45,6%
FGezondheid46,5%
GKunst en cultuur63,4%
HEconomische participatie28,3%
AMaatschappelijke participatie37,3%
BPolitieke participatie46,1%
CWoonomgeving47,5%
DVeiligheid27,5%
EOnderwijs45,6%
FGezondheid46,5%
GKunst en cultuur63,4%
HEconomische participatie28,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,0%
BWater42,7%
CAfval en grondstoffen29,7%
DEnergie49,2%
ENatuur en landschap69,4%
FHinder en calamiteiten39,3%
GLucht51,7%
ABodem50,0%
BWater42,7%
CAfval en grondstoffen29,7%
DEnergie49,2%
ENatuur en landschap69,4%
FHinder en calamiteiten39,3%
GLucht51,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid45,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,1%
EKennis53,3%
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid45,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,1%
EKennis53,3%