Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Gorinchem

Gorinchem

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,8%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving62,2%
DVeiligheid39,4%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid47,2%
GKunst en cultuur49,2%
HEconomische participatie28,8%
AMaatschappelijke participatie41,8%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving62,2%
DVeiligheid39,4%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid47,2%
GKunst en cultuur49,2%
HEconomische participatie28,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,2%
BWater39,0%
CAfval en grondstoffen31,9%
DEnergie39,5%
ENatuur en landschap60,2%
FHinder en calamiteiten38,7%
GLucht44,4%
ABodem44,2%
BWater39,0%
CAfval en grondstoffen31,9%
DEnergie39,5%
ENatuur en landschap60,2%
FHinder en calamiteiten38,7%
GLucht44,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid54,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,3%
EKennis54,0%
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid54,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,3%
EKennis54,0%