Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

's-Gravenhage (gemeente)

's-Gravenhage (gemeente)

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie25,2%
BPolitieke participatie46,1%
CWoonomgeving52,6%
DVeiligheid24,6%
EOnderwijs45,6%
FGezondheid49,4%
GKunst en cultuur61,3%
HEconomische participatie25,6%
AMaatschappelijke participatie25,2%
BPolitieke participatie46,1%
CWoonomgeving52,6%
DVeiligheid24,6%
EOnderwijs45,6%
FGezondheid49,4%
GKunst en cultuur61,3%
HEconomische participatie25,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem38,3%
BWater38,7%
CAfval en grondstoffen25,1%
DEnergie50,5%
ENatuur en landschap64,7%
FHinder en calamiteiten34,8%
GLucht64,9%
ABodem38,3%
BWater38,7%
CAfval en grondstoffen25,1%
DEnergie50,5%
ENatuur en landschap64,7%
FHinder en calamiteiten34,8%
GLucht64,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,6%
BArbeid46,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden35,6%
EKennis55,2%
AConcurrentievermogen55,6%
BArbeid46,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden35,6%
EKennis55,2%