Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,8%
BPolitieke participatie52,9%
CWoonomgeving69,4%
DVeiligheid62,8%
EOnderwijs54,2%
FGezondheid60,9%
GKunst en cultuur31,8%
HEconomische participatie66,6%
AMaatschappelijke participatie49,8%
BPolitieke participatie52,9%
CWoonomgeving69,4%
DVeiligheid62,8%
EOnderwijs54,2%
FGezondheid60,9%
GKunst en cultuur31,8%
HEconomische participatie66,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,3%
BWater36,5%
CAfval en grondstoffen40,9%
DEnergie42,9%
ENatuur en landschap51,0%
FHinder en calamiteiten48,4%
GLucht38,5%
ABodem51,3%
BWater36,5%
CAfval en grondstoffen40,9%
DEnergie42,9%
ENatuur en landschap51,0%
FHinder en calamiteiten48,4%
GLucht38,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,3%
BArbeid64,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
EKennis41,0%
AConcurrentievermogen47,3%
BArbeid64,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
EKennis41,0%