Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,6%
BPolitieke participatie44,0%
CWoonomgeving57,0%
DVeiligheid50,2%
EOnderwijs46,4%
FGezondheid53,1%
GKunst en cultuur41,4%
HEconomische participatie34,5%
AMaatschappelijke participatie35,6%
BPolitieke participatie44,0%
CWoonomgeving57,0%
DVeiligheid50,2%
EOnderwijs46,4%
FGezondheid53,1%
GKunst en cultuur41,4%
HEconomische participatie34,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,7%
BWater28,0%
CAfval en grondstoffen25,9%
DEnergie47,3%
ENatuur en landschap45,0%
FHinder en calamiteiten45,1%
GLucht68,3%
ABodem54,7%
BWater28,0%
CAfval en grondstoffen25,9%
DEnergie47,3%
ENatuur en landschap45,0%
FHinder en calamiteiten45,1%
GLucht68,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid42,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,5%
EKennis30,9%
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid42,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,5%
EKennis30,9%