Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie49,8%
CWoonomgeving74,4%
DVeiligheid61,9%
EOnderwijs55,2%
FGezondheid59,8%
GKunst en cultuur34,7%
HEconomische participatie54,4%
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie49,8%
CWoonomgeving74,4%
DVeiligheid61,9%
EOnderwijs55,2%
FGezondheid59,8%
GKunst en cultuur34,7%
HEconomische participatie54,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,1%
BWater44,3%
CAfval en grondstoffen25,0%
DEnergie45,4%
ENatuur en landschap49,0%
FHinder en calamiteiten52,3%
GLucht63,8%
ABodem58,1%
BWater44,3%
CAfval en grondstoffen25,0%
DEnergie45,4%
ENatuur en landschap49,0%
FHinder en calamiteiten52,3%
GLucht63,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,9%
EKennis49,2%
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,9%
EKennis49,2%