Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Stede Broec

Stede Broec

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,0%
BPolitieke participatie48,5%
CWoonomgeving68,8%
DVeiligheid57,9%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid64,3%
GKunst en cultuur24,3%
HEconomische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie48,0%
BPolitieke participatie48,5%
CWoonomgeving68,8%
DVeiligheid57,9%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid64,3%
GKunst en cultuur24,3%
HEconomische participatie51,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,1%
BWater41,9%
CAfval en grondstoffen46,8%
DEnergie37,8%
ENatuur en landschap49,6%
FHinder en calamiteiten62,3%
GLucht72,7%
ABodem60,1%
BWater41,9%
CAfval en grondstoffen46,8%
DEnergie37,8%
ENatuur en landschap49,6%
FHinder en calamiteiten62,3%
GLucht72,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,4%
BArbeid43,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden30,1%
EKennis23,7%
AConcurrentievermogen51,4%
BArbeid43,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden30,1%
EKennis23,7%