Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hillegom

Hillegom

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,3%
BPolitieke participatie54,8%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid51,4%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur24,2%
HEconomische participatie50,8%
AMaatschappelijke participatie47,3%
BPolitieke participatie54,8%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid51,4%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur24,2%
HEconomische participatie50,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,2%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen39,7%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap46,0%
FHinder en calamiteiten40,9%
GLucht69,3%
ABodem58,2%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen39,7%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap46,0%
FHinder en calamiteiten40,9%
GLucht69,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,8%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
EKennis50,9%
AConcurrentievermogen45,8%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
EKennis50,9%