Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Katwijk

Katwijk

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid60,0%
EOnderwijs59,8%
FGezondheid55,7%
GKunst en cultuur40,8%
HEconomische participatie55,7%
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid60,0%
EOnderwijs59,8%
FGezondheid55,7%
GKunst en cultuur40,8%
HEconomische participatie55,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,9%
BWater43,8%
CAfval en grondstoffen42,8%
DEnergie38,7%
ENatuur en landschap67,9%
FHinder en calamiteiten51,1%
GLucht69,6%
ABodem49,9%
BWater43,8%
CAfval en grondstoffen42,8%
DEnergie38,7%
ENatuur en landschap67,9%
FHinder en calamiteiten51,1%
GLucht69,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,8%
BArbeid59,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,1%
EKennis36,6%
AConcurrentievermogen46,8%
BArbeid59,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,1%
EKennis36,6%