Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,1%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving64,3%
DVeiligheid63,0%
EOnderwijs47,6%
FGezondheid57,6%
GKunst en cultuur30,3%
HEconomische participatie44,7%
AMaatschappelijke participatie36,1%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving64,3%
DVeiligheid63,0%
EOnderwijs47,6%
FGezondheid57,6%
GKunst en cultuur30,3%
HEconomische participatie44,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,2%
BWater34,0%
CAfval en grondstoffen19,4%
DEnergie44,5%
ENatuur en landschap61,4%
FHinder en calamiteiten53,0%
GLucht57,9%
ABodem56,2%
BWater34,0%
CAfval en grondstoffen19,4%
DEnergie44,5%
ENatuur en landschap61,4%
FHinder en calamiteiten53,0%
GLucht57,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid48,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden30,8%
EKennis37,1%
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid48,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden30,8%
EKennis37,1%