Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Leiderdorp

Leiderdorp

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie57,0%
CWoonomgeving54,1%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs54,2%
FGezondheid60,1%
GKunst en cultuur34,7%
HEconomische participatie51,4%
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie57,0%
CWoonomgeving54,1%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs54,2%
FGezondheid60,1%
GKunst en cultuur34,7%
HEconomische participatie51,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,6%
BWater57,9%
CAfval en grondstoffen34,0%
DEnergie47,6%
ENatuur en landschap44,2%
FHinder en calamiteiten39,3%
GLucht64,7%
ABodem50,6%
BWater57,9%
CAfval en grondstoffen34,0%
DEnergie47,6%
ENatuur en landschap44,2%
FHinder en calamiteiten39,3%
GLucht64,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen39,6%
BArbeid48,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden21,2%
EKennis46,7%
AConcurrentievermogen39,6%
BArbeid48,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden21,2%
EKennis46,7%