Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Noordwijkerhout

Noordwijkerhout

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie55,9%
CWoonomgeving59,9%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs46,4%
FGezondheid63,0%
GKunst en cultuur27,1%
HEconomische participatie57,2%
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie55,9%
CWoonomgeving59,9%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs46,4%
FGezondheid63,0%
GKunst en cultuur27,1%
HEconomische participatie57,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,0%
BWater56,4%
CAfval en grondstoffen40,3%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap58,8%
FHinder en calamiteiten53,3%
GLucht66,6%
ABodem62,0%
BWater56,4%
CAfval en grondstoffen40,3%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap58,8%
FHinder en calamiteiten53,3%
GLucht66,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,9%
BArbeid51,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis45,4%
AConcurrentievermogen51,9%
BArbeid51,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis45,4%