Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oegstgeest

Oegstgeest

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,8%
BPolitieke participatie59,5%
CWoonomgeving57,5%
DVeiligheid65,8%
EOnderwijs66,5%
FGezondheid69,6%
GKunst en cultuur46,7%
HEconomische participatie60,0%
AMaatschappelijke participatie46,8%
BPolitieke participatie59,5%
CWoonomgeving57,5%
DVeiligheid65,8%
EOnderwijs66,5%
FGezondheid69,6%
GKunst en cultuur46,7%
HEconomische participatie60,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,7%
BWater61,4%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie45,6%
ENatuur en landschap65,7%
FHinder en calamiteiten41,1%
GLucht67,7%
ABodem58,7%
BWater61,4%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie45,6%
ENatuur en landschap65,7%
FHinder en calamiteiten41,1%
GLucht67,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,1%
BArbeid49,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
EKennis56,4%
AConcurrentievermogen40,1%
BArbeid49,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
EKennis56,4%