Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oud-Beijerland

Oud-Beijerland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving65,5%
DVeiligheid64,1%
EOnderwijs53,9%
FGezondheid59,7%
GKunst en cultuur28,6%
HEconomische participatie58,2%
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving65,5%
DVeiligheid64,1%
EOnderwijs53,9%
FGezondheid59,7%
GKunst en cultuur28,6%
HEconomische participatie58,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,9%
BWater43,4%
CAfval en grondstoffen54,0%
DEnergie40,7%
ENatuur en landschap39,5%
FHinder en calamiteiten56,7%
GLucht67,8%
ABodem46,9%
BWater43,4%
CAfval en grondstoffen54,0%
DEnergie40,7%
ENatuur en landschap39,5%
FHinder en calamiteiten56,7%
GLucht67,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,7%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
EKennis46,7%
AConcurrentievermogen51,7%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
EKennis46,7%