Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Binnenmaas

Binnenmaas

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,4%
BPolitieke participatie48,5%
CWoonomgeving62,9%
DVeiligheid61,1%
EOnderwijs47,5%
FGezondheid55,1%
GKunst en cultuur26,8%
HEconomische participatie64,6%
AMaatschappelijke participatie41,4%
BPolitieke participatie48,5%
CWoonomgeving62,9%
DVeiligheid61,1%
EOnderwijs47,5%
FGezondheid55,1%
GKunst en cultuur26,8%
HEconomische participatie64,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,8%
BWater51,6%
CAfval en grondstoffen53,1%
DEnergie31,5%
ENatuur en landschap27,5%
FHinder en calamiteiten52,9%
GLucht38,5%
ABodem68,8%
BWater51,6%
CAfval en grondstoffen53,1%
DEnergie31,5%
ENatuur en landschap27,5%
FHinder en calamiteiten52,9%
GLucht38,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,7%
EKennis39,3%
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,7%
EKennis39,3%