Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oudewater

Oudewater

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie60,8%
CWoonomgeving60,1%
DVeiligheid70,9%
EOnderwijs50,3%
FGezondheid62,8%
GKunst en cultuur58,3%
HEconomische participatie69,4%
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie60,8%
CWoonomgeving60,1%
DVeiligheid70,9%
EOnderwijs50,3%
FGezondheid62,8%
GKunst en cultuur58,3%
HEconomische participatie69,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,8%
BWater38,7%
CAfval en grondstoffen39,6%
DEnergie37,0%
ENatuur en landschap22,9%
FHinder en calamiteiten62,5%
GLucht60,5%
ABodem73,8%
BWater38,7%
CAfval en grondstoffen39,6%
DEnergie37,0%
ENatuur en landschap22,9%
FHinder en calamiteiten62,5%
GLucht60,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,2%
BArbeid53,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
EKennis38,2%
AConcurrentievermogen56,2%
BArbeid53,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
EKennis38,2%