Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Rotterdam

Rotterdam

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie25,4%
BPolitieke participatie40,9%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid25,3%
EOnderwijs44,5%
FGezondheid44,9%
GKunst en cultuur50,1%
HEconomische participatie24,2%
AMaatschappelijke participatie25,4%
BPolitieke participatie40,9%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid25,3%
EOnderwijs44,5%
FGezondheid44,9%
GKunst en cultuur50,1%
HEconomische participatie24,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem24,3%
BWater23,5%
CAfval en grondstoffen26,1%
DEnergie45,3%
ENatuur en landschap52,9%
FHinder en calamiteiten33,5%
GLucht31,4%
ABodem24,3%
BWater23,5%
CAfval en grondstoffen26,1%
DEnergie45,3%
ENatuur en landschap52,9%
FHinder en calamiteiten33,5%
GLucht31,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,8%
BArbeid51,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,6%
EKennis64,6%
AConcurrentievermogen59,8%
BArbeid51,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,6%
EKennis64,6%